:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1397/09/27 19:04:06
بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از دبیرخانه چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در همراهی با نمایندگان اداره های مشارکت کننده در برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ‌ای مطبوعات یزد از دبیرخانه این جشنواره بازدید کردند.

مجید جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در همراهی با نمایندگان اداره های مشارکت کننده در برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ‌ای مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی، پایگاه خبری و نمایندگی خبرگزاری ‌های استان ‌های یزد، کرمان، فارس و کرمان جنوب، با حضور در خانه مطبوعات یزد، از دبیرخانه این جشنواره بازدید کردند.

رئیس چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات در این بازدید ضمن قدردانی از نهاد های مشارکت کننده در برگزاری این جشنواره، با ارائه توضیحاتی بیان داشت: چهارمین جشنواره مطبوعات را پس از چند سال تاخیر در راستای ایجاد موج‌ آفرینی در خصوص مسائل صنفی روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران در جامعه و ایجاد همدلی و دوستی در بین اهالی رسانه در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم با برندسازی این جشنواره، شاهد استمرار برگزاری آن در سال‌ های آینده نیز باشیم.

جوادیان زاده همچنین این جشنواره را با توجه به موضوعات تعیین شده برای بخش ویژه، موثر در تقویت ژورنالیسم تخصصی دانست و عنوان کرد: این جشنواره با هدف افزایش رقابت تاثیرگذار و رشد کیفی و محتوایی نشریات به خصوص ارتباط مستمر بین نشریات محلی استان‌ های ذکر شده می ‌تواند منشاء اثر در نزدیک‌ تر شدن مسائل و مدیریت فرهنگی استان ‌های یزد، فارس، کرمان و کرمان جنوب باشد.

همچنین سهیل شریعتمداری دبیر چهارمین جشنواره منطقه ‌ای مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی، پایگاه خبری و نمایندگی خبرگزاری نیز با ارائه توضیحاتی از روند تمام الکترونیک دبیرخانه این جشنواره، بیان داشت: تا پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره تعداد 659 اثر دریافت شد که از این آثار 604 اثر در 17 رشته دو بخش اصلی و ویژه مورد پذیرش قرار گرفت و 51 اثر با پایان مهلت ویرایش و به دلیل نقص‌های متعدد حذف و از چرخه این رقابت رسانه ای حذف گردیدند.

وی با اشاره به حضور فعال اهالی رسانه و مطبوعات استان یزد در چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات، اظهار داشت: 403 اثر از بین آثار پذیرفته شده از جانب اهالی رسانه‌ یزد است و همچنین 156 اثر از فارس و 45 اثر، مجموع آثار کرمان و کرمان جنوب می ‌باشد.

شریعتمداری در تفکیک آمار هر رشته در دو بخش اصلی و ویژه، تشریح کرد: غالب آثار در بخش اصلی در رشته  گزارش با 123 اثر، سرمقاله با 71 اثر و رشته تیتر با 69 اثر می ‌باشد. غالب آثار پذیرفته شده در بخش ویژه هم مربوط به شهر جهانی با 31 اثر و مصرف بهینه آب و جوانان به ترتیب با 37 و 23 اثر در ردیف پر مخاطب ‌ترین رشته‌های جشنواره بوده اند. در این جشنواره 19 اثر نیز مرتبط با شخصیت مرحوم فرخی یزدی که به عنوان یکی از رشته‌های بخش ویژه و دارای جایزه ویژه می ‌باشد، پذیرش شده است.

شایان ذکر است چهارمین جشنواره منطقه ای مطبوعات محلی، سرپرستی های استانی، پایگاه های خبری و نمایندگی خبرگزاری ها، با نام فرخی یزدی و با حمایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی خانه مطبوعات یزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و مشارکت دستگاه های استانی با داوری دفتر مطالعات و برنامه ریزی های رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.